понедельник, 2 декабря 2013 г.

5-րդ բ դասարանը գնացել է Մատենադարան

2013-14  ուսումնական տարում 5բ դասարանը  ձևավորվեց 4բ և 4դ դասարանների  աշակերտներից`  թվով 34,20 տղա և 14 աղջիկ:Վերջապես նրանք իրենց լավ վարքով արժանացան,որ դասղեկը` Է.Սահակյանը կազմակերպի էքսկուրսիա:Նոյեմբերի 30-ին նրանք այցելեցին Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան:Մասնակցում էր ողջ դասարանը:Աշակերտները շատ ոգևորված էին:Նախօրոք,դասղեկի ժամերին,ներկայացրել էին աշխատանքներ,ծանոթացել էին  Մատենադարանի  ստեղծման պատմությանը,գիտեին շենքի կառուցապատման մասին,ձեռագրերի պատմությանը,գիտեին   Մեսրոպ Մաշտոցի,Մեվսես  Խորենացու,Ագաթանգեղոսի,Անանիա Շիրակացու,Թորոս Ռոսլինի և այլոց մասին:Իսկ այդ օրը ականատես եղան  այդ  ամենին :                                                                                                                             ՌՋԾԷ-1957

Комментариев нет:

Отправить комментарий